Arbejdsmiljørådgivning og konsulentydelser

 

TML Safety Engineering er autoriseret arbejdsmiljørådgiver og behandler påbud og rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet. Vi kan hjælpe din virksomhed med blandt andet arbejdspladsvurdering (APV), rådgivning i og løsning af arbejdsmiljøproblemer og arbejdsmiljøkoordinering, kemisk risikovurdering, reduktion af arbejdsulykker samt kursus i arbejdsmiljø, herunder det populære kursus ”sikker adfærd”.

 

Arbejdspladsvurdering (APV)

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV. APV’en en skriftlig vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen under hensyntagen til arbejdets art, de arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, der anvendes, samt virksomhedens størrelse og organisering.

Vores konsulenter har stor erfaring inden for arbejdsmiljøarbejdet og kan derfor tilbyde hjælp og rådgivning, som systematisk leder virksomheden gennem alle faserne i APV-processen, så lovgivningen bliver overholdt.

Læs mere om arbejdspladsvurdering her.

 

 

Rådgivning, behandling og løsning af påbud og rådgivningspåbud fra arbejdstilsynet

Der findes to forskellige påbud udstedt af Arbejdstilsynet; Påbud og Rådgivningspåbud.
Påbud udstedes af Arbejdstilsynet, hvis de vurderer, at virksomheden ikke lever op til de konkrete arbejdsmiljøkrav. Virksomheder kan selv efterkomme og løse denne type påbud, da vejledning og løsning fremgår på selve påbuddet, som Arbejdstilsynet udleverer.
Rådgivningspåbud udstedes derimod i tilfælde af særlige komplekse og omfattende arbejdsmiljøproblemer. I modsætning til et almindeligt påbud kræver disse en løsning udført af en autoriseret rådgiver.

TML Safety Engineering er autoriseret arbejdsmiljørådgiver, og vi kan derfor hjælpe jeres virksomhed med at behandle og løse en bred vifte af påbud og rådgivningspåbud.

Læs mere om de respektive påbud og vores arbejdsmiljørådgivning her.

 

Kemisk risikovurdering

Arbejdstilsynet stiller krav om at arbejde med kemikalier risikovurderes, og at alle ansatte skal instrueres i at udføre arbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

At få udarbejdet en kemisk APV kan virke uoverskueligt. Vores konsulenter har stor erfaring inden for kemisk arbejdsmiljøarbejde og kan derfor tilbyde hjælp og rådgivning, som systematisk leder virksomheden gennem alle faserne i den kemiske APV, så lovgivningen bliver overholdt.

 

Læs mere om kemisk risikovurdering her.

 

Arbejdsulykker – behandling og analyse

Ifølge arbejdstilsynet bliver der registreret over 40.000 arbejdsulykker i Danmark hvert år. TML Safety Engineering står klar til at hjælpe jeres virksomhed, hvis I har oplevet arbejdsulykker eller ønsker at forebygge farer. Vores konsulenter er trænet i at identificere og risikovurdere farer på arbejdspladsen. Derved kan vi komme med forslag til reducering af risiko for arbejdsulykker, og hvordan sikkerheden kan forbedres.

Læs mere om vores proces af risikoreducering her

 

 

Arbejdsmiljøkoordinering

Hvis din virksomhed er ved at planlægge byggeri, f.eks. nye bygninger, en ombygning eller andre konstruktioner, er det et krav, at byggepladsen har et sikkert og sundt arbejdsmiljø og gode forhold for ansatte, håndværkere og andre aktører på byggepladsen.

TML Safety Engineering tilbyder medarbejdere, der er uddannet som arbejdsmiljøkoordinator, og kan derfor agere som arbejdsmiljøkoordinator på byggeprojektet, når dette kræves.

Derudover kan vi også rådgive eller koordinere arbejdsmiljøforholdene og dermed forebygge arbejdsmiljøulykker.

Læs mere om, hvad vi kan tilbyde i forhold til arbejdsmiljørådgivning her.

 

“Sikker adfærd” kurset

“Sikker adfærd” er et kursuskoncept, der er udviklet på baggrund af blandt andet Mærsk Olie & Gas samt Du Pont’s arbejdsmiljøuddannelse. Kurset tilrettelægges efter virksomhedens faktiske forhold, således at det er kursisternes egne hverdagssituationer, der tages udgangspunkt i.

Læs mere om, hvordan kurset foregår her.

 

Din kontaktperson

Mike Thomsen

Mike Thomsen

CTO | Sr. Risk Engineer B. Sc. | Compliance Specialist, Risk

Mobil: +45 6016 8991
E-mail: mt@tml-as.dk

Danske virksomheders kommunikation med Arbejdstilsynet vedr. påbud hånteres via. platformen “Arbejdsmiljø i din virksomhed” (ADVI). Link til ADVI findes her:

Link til ADVI (tidl. OnlineAT)