ATEX / EX - IECEX - Eksplosionssikring

ATEX, EX og IECEX er termer, som alle har ét fag til fælles: eksplosionssikring. Både i og uden for EU er der krav til eksplosionssikring af arbejdspladser og udstyr. Vi fungerer som sparringspartner og guider vores kunder i mål.

 

ATEX / EX – i EU

I EU er der to direktiver, der stiller væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, med henblik på eksplosionssikring. Omkring i verden – også i Danmark – sker der mange uheld pga. eksplosioner. Langt de fleste eksplosioner sker, fordi der enten er en eksplosionsfarlig atmosfære, der ikke er håndteret, eller fordi der er en tændkilde til stede i samme. ATEX handler simpelthen om at fjerne enten ilt og brændstof (der skaber den eksplosionsfarlige atmosfære) eller tændkilder, hvis den eksplosionsfarlige atmosfære ikke kan undgås.

De to direktiver stiller krav til eksplosionssikring af hhv. arbejdspladsen og udstyr til eksplosionsfarlige atmosfærer:

  • 1999/92/EF omhandlende beskyttelsen af arbejdstagere i eksplosionsfarlige atmosfærer – i daglig tale kaldet “brugerdirektivet”.
  • 2014/34/EU omhandlende krav til sikker konstruktion og brug af udstyr for eksplosionsfarlige atmosfærer – i daglig tale kaldet “udstyrsdirektivet” eller “produktdirektivet”.

ATEX direktiv 1999/92/EF om udvidet APV / eksplosionssikringsdokument og eksplosionssikring af arbejdspladsen

TML Safety Engineering har kompetencerne, certificeringerne og værktøjerne til at hjælpe med at imødekomme kravene til brugerdirektivet, f.eks. i forbindelse med:

Vi bruger anerkendte standarder til sikring imod eksplosioner, der sikrer et ensartet og effektivt forløb. Og vi underviser også gerne i sikring imod eksplosioner på arbejdspladsen.

2014/34/EU – Eksplosionssikring af udstyr og anlæg til ATEX

Udstyr og installationer, der skal installeres i eksplosionsfarlige områder (EX-udstyr) skal være indrettet til den ATEX-zone, som disse installeres i. Vi hjælper inden for mange brancher i sparring i forbindelse med relevante krav inden for alle typer af beskyttelse imod tændkilder i udstyr. Vi kan hjælpe i forbindelse f.eks.:

Eksplosionssikring i udlandet – IECEX og nationale regler

Har I et produkt til brug til eksplosionsfarlige områder, som I gerne vil sælge uden for EU? Så er der andre regler, der gør sig gældende. Hvor ATEX er gældende i EU, benyttes IECEX ofte i udlandet. Forskellene på ATEX og IECEX er ikke store, da begge regelsæt er bygget op omkring mange af de samme standarder for design, dokumentation, instruktion og test.

Ud over kravene i IECEX er der ofte nogle nationale krav, der skal tages hensyn til.

 Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe med eksplosionssikring. 

Din kontaktperson

Mike Thomsen

Mike Thomsen

CTO | Sr. Risk Engineer B. Sc. | Compliance Specialist, Risk

Mobil: +45 6016 8991
E-mail: mt@tml-as.dk

TML og standardisering

TML Safety Engineering er stolte af at være aktivt medlem af ATEX standardiseringsudvalget S-531.

S-531 beskæftiger sig med:

  • Direktiv 1999/92/EF
  • Direktiv 2014/34/EU
  • Udvikling, kommentering og oversættelse af eksisterende og nye ATEX standarder
  • Risikovurderinger og functional safety i eksplosionsfarlige områder

Du kan læse mere om S-531 her.