"Sikker adfærd" kurset

Sikker adfærd på arbejdspladsen er et fælles ansvar og kræver en særlig kultur. “Sikker adfærd” forbedrer arbejdsmiljøkulturen igennem en fælles ændring af holdninger og vaner i virksomheden

“Sikker adfærd” er et kursuskoncept, der er udviklet på baggrund af blandt andet Mærsk Olie & Gas samt Du Pont’s arbejdsmiljøuddannelse. Konceptet har til formål at forbedre den enkelte medarbejders sikkerhed gennem holdnings- og adfærdsændring. Dette gennemføres ved at træne alle medarbejdere i at observere og forudse farlige situationer og uheld, før de opstår.

Kurset ”Sikker Adfærd – Fælles Ansvar” tilrettelægges efter virksomhedens faktiske forhold, således at det er kursisternes egne hverdagssituationer, der tages udgangspunkt i. På denne måde vil det teoretiske indhold i kurset lettere kunne overføres til praktisk kunnen, der kan bruges af medarbejderen i sin dagligdag.

Kurserne afholdes på jeres virksomhed som 1 dages kurser i et forløb med 50 % teori og 50 % praktiske opgaver/øvelser. Under kurset vil medarbejderen modtage undervisning i følgende emner:

  • Hvorfor: Bevidstgørelse om den enkelte medarbejders egen rolle, ansvar og konsekvens i forhold til sikkerhed i virksomheden
  • Hvor: Metoder til afklaring og forebyggelse af risici i virksomheden
  • Hvordan: Praktiske øvelser i, hvad den enkelte medarbejder selv kan gøre for at hjælpe med at sikre et højere sikkerhedsniveau i virksomheden

Hvis I har et ønske om en mere direkte påvirkning af den enkelte medarbejders holdning og adfærd i relation til sikkerhed, så giver vi gerne en kort introduktion af konceptet hos Jer. Kontakt os for at høre mere.

 

 

Din kontaktperson

Torben Møller-Larsen

Torben Møller-Larsen

CEO

Mobil: +45 2174 7179
E-mail: tml@tml-as.dk