Myndighedsbehandling af projekter

Der kan stilles mange forskellige krav i forbindelse med byggeprojekter, drift, vedligehold m.v. Vi rådgiver i disse krav og hjælper jer igennem en eventuel myndighedsbehandling. Nogle af disse krav kunne være:

Bygningskrav

Ønsker I at bygge en ny bygning eller ændre på en eksisterende bygning? Så skal bygningen leve op til en række krav.

Miljøkrav

Vi hjælper gerne med miljøvurdering og miljøgodkendelsen af projekter. Arbejdet kan f.eks. medføre VVM-screening og VVM-vurdering, hvilket ofte er en kompliceret proces.

Arbejdsmiljøkrav

Der stilles altid krav til arbejdsmiljøet i byggeprocessen. Vi er eksperter i arbejdsmiljø og sikkerhed på byggepladser, herunder opstilling af arbejdsmiljøsystemer, kravspecifikationer i forbindelse med arbejdet, der medfører en risiko (arbejde i højden, i jorden, varmt arbejde, m.v.), udstedelse af arbejdstilladelser, inspektioner m.v. Vores arbejdsmiljøkoordinatorer kan også rådgive i arbejdsmiljø på byggepladsen. Læs mere om arbejdsmiljø her.

Brandtekniske krav

Vi rådgiver i de brandtekniske krav i forbindelse med nye og eksisterende bygninger, anlæg og lagre, herunder krav inden for bygningsreglementet, tekniske forskrifter for brandfarlige væsker og tekniske forskrifter for brandfarlige gasser m.v.

Risikokrav

Hvis I er ved at etablere, eller I allerede har oplagret større mængder farlige substanser, kan vi rådgive jer i SEVESO direktivet og Risikobekendtgørelsen, som implementerer denne. Læs mere om SEVESO her.

Vi har ekspertisen til at vurdere, hvilke krav byggeriet eller anlægget er underlagt. Ofte kan vi også rådgive i og løse de krav, der stilles.

Din kontaktperson

Søren Terp Nielsen

Søren Terp Nielsen

Sr. Risk Engineer B.Sc. | Compliance Specialist, CE | CECE - Certified Expert in CE Marking (TÜV)

Mobil: +45 2554 7849
E-mail: stn@tml-as.dk

Lad os hjælpe dig

Kontakt os, hvis du har et spørgsmål eller for et uforpligtende tilbud: