Myndighedsbehandling for risikovirksomheder

Står jeres virksomhed i en situation, hvor I enten skal udarbejde eller revidere jeres sikkerhedsdokument eller sikkerhedsrapport som krævet af Risikomyndighederne, jf. Risikobekendtgørelsen?

Hvis din virksomhed er en Kolonne 2-virksomhed, skal der udarbejdes et sikkerhedsdokument. Er din virksomhed derimod en Kolonne 3-virksomhed, skal der udarbejdes en sikkerhedsrapport.
Både Sikkerhedsdokumentet og sikkerhedsrapporten skal indeholde følgende:

 • Oplysninger om virksomhedens ledelsessystem og organisation med henblik på forebyggelse af større uheld
 • Redegørelse for virksomhedens omgivelser
 • Beskrivelse af virksomheden
 • Identifikation og analyse af uheldsrisici og forebyggelsesforanstaltninger
 • Beskyttelses- og sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at begrænse følgerne af et uheld
 • Et ikke-teknisk resume af sikkerhedsdokumentet/rapporten

Forskellen på et sikkerhedsdokument og en sikkerhedsrapport ligger i omfanget af dokumentation og analyser, der skal laves i forbindelse med ovennævnte punkter.

Godkendelsen af sikkerhedsdokumentet eller sikkerhedsrapporten er ofte en omfattende proces, der medfører meget kommunikation og flere møder med Risikomyndighederne for at afstemme dokumenternes indhold.

Risikomyndighederne omfatter blandt andet følgende institutioner:

 • Kommunen (der fungerer som ansvarlig sagsbehandler)
 • Brandvæsenet (der håndterer alle de fornødne brandtekniske elementer og foranstaltninger)
 • Arbejdstilsynet
 • Politiet (ordensmagten)
 • Beredskabsstyrelsen (særligt ved kolonne 2- og kolonne 3 virksomheder)

TML Safety Engineering tilbyder at sidde som repræsentant for risikovirksomheder i forbindelse med godkendelsesprocessen af sikkerhedsdokumentet eller sikkerhedsrapporten. Vi har mange års erfaring inden for SEVESO og Risikobekendtgørelsen og kender myndighedsbehandlingsprocessen og sagsbehandlerne.

I kan læse mere om risikovirksomheder her.

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe med godkendelsen af risikovirksomheder, sikkerhedsdokumenter og sikkerhedsrapporter.

Din kontaktperson

Malene Polvig

Malene Polvig

Sr. Risk Engineer | Compliance Specialist , Major accidents, B. Eng in Chemical & Bio

Mobil: +45 7199 7942
E-mail: mp@tml-as.dk