Fremstilling af sikkerhedsdokumenter og rapporter iht. Risikobekendtgørelsen

Oplagrer eller indeholder jeres proces større mængder farlige væsker eller gasser, så kan det være, at jeres virksomhed er omfattet af SEVESO III direktivet. I Danmark er SEVESO III implementeret med Risikobekendtgørelsen – se den her.

Virksomheder, der er omfattet af Risikobekendtgørelsen, skal – afhængigt af mængden af de farlige substanser – udarbejde et sikkerhedsdokument eller en sikkerhedsrapport. Fælles for sikkerhedsdokumentet og sikkerhedsrapporten er, at de indeholder en risikoanalyse og redegørelse for sikkerhedsledelsessystemet, de tekniske processer, de farlige stoffer og omgivelserne.

TML Safety Engineering tilbyder i samarbejde med vores netværk af specialister, store som små virksomheder, at assistere helt eller delvist med:

  • Udarbejdelse af sikkerhedsdokumenter (for kolonne 2 virksomheder).
  • Udarbejdelse af sikkerhedsrapporter (for kolonne 3 virksomheder).
  • Gennemførsel af HAZOP og risikoanalyser.
  • Gennemførsel af konsekvensberegninger.
  • Kortlægning af stedbunden individuel risiko og samfundsrisiko, herunder udarbejdelse af iso-risikokurver og FN-kurver.
  • Deltagelse i myndighedsmøder med Risikomyndighederne.
  • Udarbejdelse af sårbarhedsvurdering, med henblik på at identificere og håndtere sårbarheder i risikovirksomheder i tilfælde af skadesforvoldende hændelser såsom sabotage og terror

Vi fungerer som enten sparringspartner, rådgiver eller som kontaktperson for Risikomyndighederne på vegne af – eller i samarbejde med – jeres virksomhed.

SEVESO III

Seveso III direktivet blev implementeret i Danmark i 2015 og er en opdatering af det oprindelige SEVESO II direktiv. Ændringen medførte ændringer til Risikobekendtgørelsen. De væsentligste forskelle imellem SEVESO II og SEVESO III er følgende krav:

  • Det nye direktiv medfører, at flere virksomheder falder under SEVESO.
  • Borgerne skal i højere grad informeres om risikovirksomhederne, og hvad disse betyder.
  • Risikovirksomhederne skal udarbejde en forebyggelsesplan.

Lad os sørge for, at jeres virksomhed kan fortsætte med at gøre det, I gør bedst! Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe.

Din kontaktperson

Malene Polvig

Malene Polvig

Sr. Risk Engineer | Compliance Specialist, Major accidents, B. Eng in Chemical & Bio

Mobil: +45 7199 7942
E-mail: mp@tml-as.dk