Fremstilling af ATEX-APV

Ifølge ATEX Brugerdirektivet 1999/92/EF skal alle virksomheder, der håndterer eller opbevarer brandbare eller brandfarlige væsker, gasser eller støv udarbejde og vedligeholde en ATEX-APV, hvis en indledende vurdering finder grund til dette.
En ATEX-APV
 kaldes også et ”eksplosionssikringsdokument” eller en “udvidet APV”.

TML Safety Engineering udarbejder og opdaterer ATEX-APV’er for en lang række virksomheder i Norden – store som små. Vi er stolte af at tilbyde vores kunder en ATEX-APV, der ikke blot er et dødt dokument.

Vores ATEX-APV er en komplet pakke, der lever op til Arbejdstilsynets og Sikkerhedsstyrelsens krav.

Den indeholder:

  1. En indledning til medarbejderne om ATEX generelt og ATEX i jeres virksomhed.
  2. En kortlægning af ATEX zoner iht. EN 60079-10-1 om klassifikation af eksplosionsfarlige atmosfærer m.fl.
  3. En risikovurdering (vurdering af sandsynlighed for og konsekvens ved en eksplosion) og fastlæggelse af evt. krævede tiltag.
  4. En handlingsplan indeholdende alle tiltag.
  5. Tilpassede instruktioner og vejledninger alt efter behovet.
  6. En indledende inspektion, herunder kortlægning og inspektion af EX udstyr i ATEX zonerne.

Mangler I viden om ATEX arbejdet, eller vil I have undersøgt, om I lever op til aktuelle krav, udarbejder vi gerne en GAB-analyse for ATEX-APV’en. Den indeholder anbefalinger til både strukturen på jeres ATEX system, forbedringer til dokumenter på tværs af anlæggene (instruktioner m.v.) og forbedringer til de konkrete processer.

Vi tager os helt eller delvist af ATEX arbejdet i virksomheden og sikrer, at I kommer i mål. Vores ATEX arbejde er baseret på faste procedurer. Dette gør os billige og sikrer, at I får det bedste resultat.

Har I fået et påbud fra Arbejdstilsynet, ønsker I en opdatering (ATEX-APV’en skal opdateres hvert 3. år), eller er du blot i tvivl om, ATEX er relevant – så kontakt os. Det koster ikke noget at spørge!

I kan også læse om ATEX, zoneklassifikation og krav til udstyr i vores FAQ – ofte stillede spørgsmål – ved at klikke her.

Ønsker I rådgivning, eller har I spørgsmål  – så kontakt os – det koster ikke noget at spørge!

 

Din kontaktperson

Mike Thomsen

Mike Thomsen

CTO | Sr. Risk Engineer B. Sc. | Compliance Specialist, Risk

Mobil: +45 6016 8991
E-mail: mt@tml-as.dk