Behandling og løsning af påbud og rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet

Påbud kan udvikle sig til et besværende og dyrt forløb. Har I fået et påbud fra Arbejdstilsynet? Lad os hjælpe!

Arbejdstilsynet udsteder 2 overordnede typer af påbud: Påbud og rådgivningspåbud.

 

Påbud

Hvis Arbejdstilsynet vurderer, at virksomheden ikke lever op til de konkrete arbejdsmiljøkrav, der stilles, udsteder de påbbud. Hvis arbejdsmiljøproblemet, der har givet årsag til påbuddet, ikke imødekommes, kan Arbejdstilsynet politianmelde virksomheden.

Disse “almindelige” påbud kan virksomheden selv efterkomme og løse. Vejledning og hjælp til løsningen af disse påbud fremgår af selve påbuddet, der udleveres af Arbejdstilsynet.

 

 

Rådgivningspåbud

Rådgivningspåbud udstedes af Arbejdstilsynet, hvis der er tale om et særligt komplekst og / eller omfattende arbejdsmiljøproblem. Løsningen af et rådgivningspåbud skal, i modsætning til det almindelige påbud, udføres af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Denne type kræver ud over løsningen af selve arbejdsmiljøproblemet følgende:

  • en aftale med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver – en såkaldt rådgivningsaftale
  • løsningen af arbejdsmiljøproblemet skal løses i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen i virksomheden
  • en rådgiverredegørelse som dokumentation for korrekt imødekommelse af påbuddet

Herudover skal virksomheden benytte Arbejdstilsynets portal “Arbejdsmiljø i din virksomhed” (ADVI) til håndtering af påbudssager og til at udfylde 2 formularer:

  • Formular om aftale (rådgivningsaftale), der udfyldes, når der er indgået aftale med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver
  • Formular om efterkommelse, der udfyldes, når påbuddet er efterkommet.

 

 

TML Safety Engineering er Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver

Vores erfarne og dygtige projektledere tilbyder at behandle og løse en bred vifte af påbud og rådgivningspåbud, så det forløb, påbuddet medfører, bliver så veludført som muligt for jer. Vi behandler sager inden for blandt andet: ATEX, CE-mærkning, Risiko og andre Arbejdsmiljø -områder. Dette indebærer også assistance med mange af de forebyggende og afhjælpende opgaver som påbuddet medfører.

Certificeringen til at blive en Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver er en proces, der stiller krav til rådgivernes kompetencer, uddannelse og erfaring, samt dennes ledelsessystem og erfaringer. Som Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver har TML Safety Engineering et velfungerende ledelsessystem, erfaring og medarbejdere, der sikrer en kvalitet og ensartethed i løsningen af arbejdsmiljøopgaver. Samtidig bliver både virksomheden og medarbejdere kontrolleret løbende af Arbejdstilsynet for at opretholde certificeringen.

Imødekommelsen af Arbejdstilsynets påbud – særligt rådgivningspåbud – kan være en kompliceret proces.

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe.

 

 

Din kontaktperson

Daniel Lesmann

Daniel Lesmann

SR. Risk Engineer B. Sc. | Compliance Specialist, ATEX

Mobil: +45 7199 7946
E-mail:dl@tml-as.dk

Danske virksomheders kommunikation med Arbejdstilsynet vedr. påbud hånteres via. platformen “Arbejdsmiljø i din virksomhed” (ADVI). Link til ADVI findes her:

Link til ADVI (tidl. OnlineAT)