Behandling og løsning af påbud og rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet

Har i fået et påbud fra Arbejdstilsynet? 

Arbejdstilsynet udsteder 2 overordnede typer af påbud: Påbud og rådgivningspåbud.

Påbud

De udstedes, hvis Arbejdstilsynet har vurderet, at virksomheden ikke lever op til de konkrete arbejdsmiljøkrav, der stilles. Hvis arbejdsmiljøproblemet, der har givet årsag til påbuddet, ikke imødekommes, kan Arbejdstilsynet politianmelde virksomheden.

Disse “almindelige” påbud kan virksomheden selv efterkomme og løse.

Rådgivningspåbud

Rådgivningspåbud udstedes af Arbejdstilsynet, hvis der er tale om et særligt komplekst og / eller omfattende arbejdsmiljøproblem. Løsningen af et rådgivningspåbud skal, i modsætning til det almindelige påbud, udføres af en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.

Denne type påbud kræver ud over løsningen af selve arbejdsmiljøproblemet følgende:

  • En aftale med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver – en såkaldt rådgivningsaftale
  • Løsningen af arbejdsmiljøproblemet skal løses i samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen i virksomheden
  • En rådgiverredegørelse som dokumentation for korrekt imødekommelse af påbuddet

Herudover skal virksomheden benytte Arbejdstilsynets portal OnlineAT til håndtering af påbudssager og til at udfylde 2 formularer:

  • Formular om aftale (rådgivningsaftale), der udfyldes når der er indgået aftale med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver
  • Formular om efterkommelse, der udfyldes når påbuddet er efterkommet.

TML Safety Engineering er Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver

Vores erfarne og effektive projektledere tilbyder at behandle og løse en bred vifte af påbud og rådgivningspåbud, således det forløb som påbuddet medfører, bliver så smertefrit som muligt for Jer. Vi behandler påbud og rådgivningspåbud inden for bla.: ATEX, CE-mærkning, Risiko, og andre Arbejdsmiljø -områder. Dette indebærer også assistance med mange af de forebyggende og afhjælpende opgaver som påbuddet medfører.

Certificeringen til at blive en Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver er en proces, der stiller krav til rådgivernes kompetencer, uddannelse og erfaring, samt dennes ledelsessystem og erfaringer. Som Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver har TML Safety Engineering et velfungerende ledelsessystem, erfaring og medarbejdere, der sikrer en kvalitet og ensartethed i løsningen af arbejdsmiljøopgaver. Samtidig bliver både virksomheden og medarbejdere kontrolleret løbende af Arbejdstilsynet for at opretholde certificeringen.

Imødekommelsen af Arbejdstilsynets påbud – særligt rådgivningspåbud – kan være en kompliceret proces.

Kontakt os og hør nærmere om hvordan vi kan hjælpe med Jeres påbud.

Din kontaktperson

Torben Møller-Larsen

Torben Møller-Larsen

Direktør / Indehaver / Elec. Engineer B.Sc

Mobil: +45 21 74 71 79
E-mail: tml@tml-as.dk

Danske virksomheders kommunikation hånteres via. platformen OnlineAT. Guide til at tilgå OnlineAT findes her:

Guide – adgang til OnlineAt

Lad os hjælpe dig

Kontakt os hvis du har et spørgsmål eller for et uforpligtende tilbud: