CE-mærkning - hvordan gør man?

En CE-mærkning er tilknyttet produktet og er et krav, for at produktet må markedsføres og sælges i EU. CE-mærkningen består af:

 • En risikoidentifikation og risikovurdering
 • Et teknisk dossier, herunder en brugermanual og teknisk dokumentation
 • En fysisk CE-mærkning af produktet

Selve opgaven kan inddeles i følgende steps:

 1. Undersøg, hvilke EU-direktiv eller direktiver der er relevante for din maskine eller dit udstyr. Dette fremgår af selve direktiverne.
 2. Bestem den korrekte procedure for overensstemmelsesvurdering, hvilket fremgår af de relevante direktiver. Nogle gange medfører overensstemmelsesvurderingen krav om godkendelse fra en 3. part – et såkaldt bemyndiget organ eller ”Notified Body”.
 3. Gennemgå direktivet eller direktivernes Væsentlige Sikkerheds- og Sundhedskrav (VSSK) for at sikre, at produktet lever op til disse i det omfang, som er relevant for produktet. Hvis der findes nogen afvigelser, risikovurderes disse. Ved større procesanlæg anbefales det, at I udfører en HAZOP for at identificere risici.
  Til hjælp for dette kan harmoniserede standarder benyttes. De harmoniserede standarder giver formodningsret – dvs. at hvis et passende harmoniseret standard benyttes, må man formode, at Direktivets Væsentlige Sikkerheds- og Sundhedskrav er overholdt.
 4. Det tekniske dossier udarbejdet, herunder risikovurdering, brugermanual, teknisk dokumentation, tegninger, evt. tests, udfyldt overensstemmelseserklæring / ydeevnedeklaration.
 5. Undersøg, om der er supplerende nationale krav til udstyret. Sommetider er de nationale krav større end EU direktivernes krav.
 6. Montér CE-mærket på produktet. Mærket downloades fra EU’s hjemmeside: //ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en

Kontakt os og hør nærmere – det koster ikke noget at spørge.

Din kontaktperson

Søren Terp Nielsen

Søren Terp Nielsen

Sr. Risk Engineer B. Sc. | Compliance Specialist, CE | CECE – Certified Expert in CE Marking (TÜV)

Mobil: +45 2554 7849
E-mail: stn@tml-as.dk