CE-mærkning - hvordan gør man det?

En CE-mærkning er tilknyttet produktet og er et krav for at produktet må markedsføres og sælges i EU. CE-mærkningen består af:

 • En risikoidentifikation og risikovurdering
 • Et teknisk dossier, herunder en brugermanual og teknisk dokumentation
 • En fysisk CE-mærkning af produktet

Selve opgaven kan inddeles i følgende steps:

 1. Undersøg hvilke EU direktiv eller direktiver der er relevante for din maskine eller dit udstyr. Dette fremgår af selve direktiverne.
 2. Bestem den korrekte procedure for overensstemmelsesvurdering, hvilke fremgår af de relevante direktiver. Nogle gange medfører overensstemmelsesvurderingen krav om godkendelse fra en 3. part – et såkaldt bemyndiget organ eller ”Notified Body”.
 3. Gennemgå direktivet eller direktivernes Væsentlige Sikkerheds- og Sundhedskrav (VSSK) for at sikre at produktet lever op til disse, i det omfang som er relevant for produktet. Hvis der findes nogen afvigelser, risikovurderes disse. Ved større procesanlæg anbefales at udføre en HAZOP for at identificere risici.
  Til hjælp for dette kan harmoniserede standarder benyttes. De harmoniserede standarder giver formodningsret – dvs, at hvis et passende harmoniseret standard benyttes, må man formode at Direktivets Væsentlige Sikkerheds- og Sundhedskrav er overholdt.
 4. Det tekniske dossier udarbejdet, herunder risikovurdering, brugermanual, teknisk dokumentation, tegninger, evt. tests, udfyldt overensstemmelseserklæring / ydeevnedeklaration.
 5. Undersøg om der er supplerende nationale krav til udstyret. Sommetider er de nationale krav større end EU direktivernes krav.
 6. Montér CE-mærket på produktet. Mærket downloades fra EU’s hjemmeside: //ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en

Kontakt os og hør nærmere – det koster ikke noget at spørge.

Din kontaktperson

Jesper Kristjansen

Jesper Kristjansen

Risk & Safety Assessment Engineer CECE – Certified Expert in CE Marking (TÜV)

Mobil: +45 53 56 51 01
E-mail: jk@tml-as.dk

Lad os hjælpe dig

Kontakt os hvis du har et spørgsmål eller for et uforpligtende tilbud: