Privatlivspolitik

At passe på alle interessenter data er en forudsætning for os.

Derfor passer vi på dine data.

 

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, herunder oplysninger om kunder og samarbejdspartnere. Se vores oplysninger nederst på hjemmesiden www.tml-as.dk.

Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du kontakte os via info@tml-as.dk.

 

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig, jf. GDPR, har vi følgende behandlingsaktiviteter:

 1. Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores [cookiepolitik].

 1. Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål, så kan du kontakte os via. oplysningerne her.

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig og svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation. Vi behandler alle oplysninger med diskretion og iht. alle anerkendte standarder.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger:

 • Dit navn eller firmanavn
 • Din e-mail
 • Dit telefonnummer
 • Eventuelle andre informationer der modtages fra dig.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f. Vi sletter vores kommunikation med dig, når det står klart, om du ønsker vores ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

 1. Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

 1. Cookies

Vi benytter Cookies på vores hjemmeside www.tml-as.dk for at give dig en god oplevelse. Første gang du besøger den, vælger du, om du vil acceptere eller afvise cookies. Cookies bliver ikke benyttet til at indsamle oplysninger om dig, hvor du tilgår vores hjemmeside fra eller andre lignende personlige data.
Cookies bliver udelukkende benyttet til hjemmesidens funktion og statistik i forhold til antal besøgende, besøgte sider mv.

 1. Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag, jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk.1 litra.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år, efter at dette regnskabsår er afsluttet.

 1. Jobansøgninger

Vi tager glædeligt imod jobansøgninger med henblik på at vurdere om de matcher et ansættelsesbehov i vores virksomhed.

Hvis du sender din jobansøgning til os, så er vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Hvis du har sendt en uopfordret ansøgning, så vil HR med det samme vurdere om din ansøgning er relevant og herefter slette dine oplysninger igen, hvis der ikke er et match.

Hvis du har sendt en ansøgning til et opslået job, så vil vi bortskaffe din ansøgning i det tilfælde, at du ikke ansættes, og umiddelbart efter at den rette kandidat er fundet til jobbet.

Hvis du indgår i et rekrutteringsforløb og/eller ansættes til jobbet, så vil vi give dig særskilt information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i denne forbindelse.

 

Databehandlere

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, og vi benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandlere.

Eksterne leverandører kan f.eks. levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandlere), der håndterer personoplysninger på vores vegne, for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

 

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Vi benytter som udgangspunkt databehandlere i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandlere uden for EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

 

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR kursus samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.

 

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

 1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 1. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 1. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Lad os hjælpe dig

Kontakt os, hvis du har et spørgsmål eller for et uforpligtende tilbud:

3 + 3 =