Warning: Undefined array key 1 in /customers/2/9/6/tml-as.dk/httpd.www/wp-includes/plugin.php on line 952 Risikovirksomhed | FAQ - Ofte stillede spørgsmål | SEVESO | TML

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en risikovirksomhed?
En risikovirksomhed er en virksomhed der falder ind under Risikobekendtgørelsen (BEK nr 372 af 25/04/2016). Dette er virksomheder som oplagrer eller behandler større mængder farlige stoffer.

Risikovirksomheder er inddelt i 2 typer: Kolonne 2 og kolonne 3 virksomheder. Forskellen på de 2 typer er antallet af krav der stilles til myndighedsgodkendelsen af disse.

Er vi en risikovirksomhed?

For at vurdere om en virksomhed falder under Risikobekendtgørelsen, skal følgende undersøges:

 • De farlige stoffers type
 • De farlige stoffers mængde

Derefter undersøges om virksomheden har et oplag af farlige stoffer større end de angivne grænseværdier i Risikobekendtgørelsens bilag 1, for hhv. kolonne 2 og kolonne 3 virksomheder.

Forpligtelsen til at undersøge om en virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen ligger hos virksomheden selv.

TML Safety Engineering kan også være behjælpelige med vurderingen af dette. Kontakt os og hør nærmere.

Hvem er Risikomyndighederne?
Risikomyndighederne er en sammensætning af :

 • Den lokale kommune (den koordinerende myndighed)
 • Brandvæsenet
 • Beredskabsstyrelsen
 • Arbejdstilsynet
 • Politiet (i forbindelse med sårbarhedsvurderingen)

Risikomyndighedernes opgave er at sikre at risikovirksomheden imødekommer kravene i Risikobekendtgørelsen. Dette medfører at risikomyndighederne:

 • laver løbende risikoinspektioner på risikovirksomheden
 • vurderer godkender risikovirksomhedens sikkerhedsdokument eller sikkerhedsrapport

Læs mere om myndighedsbehandlingen her.

Hvad er farlige stoffer?

Farlige stoffer kan være:

 • Brandbare stoffer
 • Eksplosive stoffer
 • Giftige stoffer
 • Selvreaktive stoffer og organiske peroxider
 • Oxiderende og pyrofore stoffer
 • Miljøfarlige stoffer

Den komplette liste af farlige stoffer fremgår af Risikobekendtgørelsens bilag 1.

Kontakt os, hvis I er i tvivl.

Hvad er en HAZOP?

En HAZOP (Hazard and Operability Analysis) er en struktureret og systematisk metodik til risikoidentifikation på f.eks.:

 • Procesanlæg
 • Oliesystemer
 • Foderanlæg
 • Gasanlæg

Og mange andre. HAZOP metodikken skiller sig ud for at identificere risici ud fra at undersøge afvigelser fra et anlægs almindelige driftsforhold. Disse afvigelser kan f.eks. “højt tryk”, “lavt tryk”, “højt niveau” osv.

Metodikken er baseret på en international standard EN 61882.

Typisk udføres en HAZOP analyse som en “HAZOP workshop”. Du kan læse mere om HAZOP workshop her.

Kontakt os, hvis I er i tvivl eller ønsker at høre mere om HAZOP metodikken.

Hvad er en sårbarhedsvurdering og hvordan gennemføres den?

Sårbarhedsvurderingen er en risikovurdering, hvor der fokuseres på de risici, som kan forhindre en virksomhed i at udføre sine kritiske aktiviteter og funktioner. Til den praktiske gennemgang og udførsel af sårbarhedsvurderingen, benyttes Beredskabsstyrelsens ROS60 model oftest.

TML Safety Engineering benytter ligeledes ROS60, dog med en forbedret vurderingsmatrix og fremgangsmåde som er fleksibel og kan tilpasses forskellige virksomheder.

Læs mere om sårbarhedsvurderinger her eller kontakt os – det koster ikke noget at spørge!