Sårbarhedsvurdering og terrorsikring

I forbindelse med ændringen af SEVESO II direktivet til SEVESO III blev en sårbarhedsvurdering medtaget som et krav for kolonne 3 virksomheder.

Sårbarhedsvurderingen er en kortlægning og vurdering af risici og sårbarheder, som uønskede hændelser (f.eks. kriminelle aktiviteter, sabotage og terror) medfører. En sårbarhedsvurdering er relevant for din virksomhed, hvis:

  • I er en kolonne 3 virksomhed
  • I er en virksomhed med en særlig funktion (en offentlig instans, et forsyningsselskab eller en anden forsyningspligtig virksomhed)
  • I ønsker at beskytte Jeres ansatte imod uønskede hændelser

TML Safety Engineering tilbyder at udarbejde en sårbarhedsvurdering for risikovirksomhederne og andre interesserede virksomheder.

Vi rådgiver også virksomheder i sårbarhedsvurderinger og sikker adfærd.

Du kan læse mere om sårbarhedsvurderingen og terrorsikring her.

Kontakt os og hør, hvordan vi kan hjælpe. Det koster ikke noget at spørge!

Din kontaktperson

Mike Thomsen

Mike Thomsen

Risk Assessment Engineer / Maskinmester

Mobil: +45 60 16 89 91
E-mail: mt@tml-as.dk

Lad os hjælpe dig

Kontakt os, hvis du har et spørgsmål eller for et uforpligtende tilbud: