Warning: Undefined array key 1 in /customers/2/9/6/tml-as.dk/httpd.www/wp-includes/plugin.php on line 952 CE mærkning - Få hjælp til CE-mærkning af maskiner og anlæg her

CE mærkning af maskiner og anlæg

Generelt om CE mærkning

CE mærkning er en fællesbetegnelse for det stykke arbejde der skal udføres for at man lovligt kan sælge og bruge maskiner og anlæg i EU.

Formålet med CE-mærkning er at sikre at maskiner og anlæg på det Europæiske marked, er forsvarlige at anvende. Dette sikres ved at fabrikanten af en maskine eller anlæg erklærer at maskinen eller anlægget er designet og lever op til alle relevante sikkerheds- og sundhedskrav i relevante EU direktiver.

CE-mærkning er som udgangspunkt relevant for samlinger af bevægelige komponenter, der drives ved tilførsel af energi – maskiner. Men der er også krav om CE-mærkning i mange andre sammenhænge – f.eks. for elektrisk udstyr, trykbærende udstyr, sikkerhedsudstyr, medicinsk udstyr, byggevarer og udstyr til eksplosionsfarlige atmosfærer (ATEX). Kravet om CE-mærkning gælder også for faste anlæg, f.eks. kraftværker, fabrikker (sammenbyggede fremstillingsanlæg), tankanlæg og procesanlæg.

Kravet om CE-mærkning er relevant for rigtig mange målgrupper: indkøbere (hvis maskiner eller anlæg købes uden for EU er indkøberen fabrikanten og får ansvaret for CE-mærkning), installatører, designere, bygherrer, projektledere, sælgere og fabrikanter. TML Safety Engineering specialiserer sig i at hjælpe hver målgruppe specifikt med deres udfordring.

CE-mærkningen består oftest af:

  • En risikoanalyse bestående af en risikoidentifikation og en risikovurdering iht. anerkendte standarder og normer
  • Et teknisk dossier, herunder en brugermanual og teknisk dokumentation
  • Et fysisk CE-mærke skal monteres på produktets eller anlæggets mærkeplade

Er du i tvivl om hvorvidt dit produkt eller anlæg falder under kravet om CE-mærkning? Så tjek vores  “Ofte stillede spørgsmål” eller kontakt os!

 

CE mærkning af maskiner og anlæg

TML Safety Engineering fungerer både som den udførende del og som rådgiver ved CE-mærkning af maskiner og anlæg i overensstemmelse med kravene i bl.a.:

Vi har en stor viden omkring relevante specifikke produktstandarder og vejledninger inden for alle brancher og målgrupper:

  • Fabrikanter, sælgere og brugere hjælper vi med rådgivning og sparring i forbindelse med designkrav, risikovurdering, fremstilling af brugermanual og anden teknisk dokumentation for deres maskiner eller anlæg
  • Indkøbere hjælper vi med at stille designkrav til leverandøres produkter, herunder vurdering af hvilke direktiver, standarder og nationale krav der er gældende for det indkøbte udstyr, samt formulering af kravspecifikationer til leverandører og indkøbsordrer
  • Installatører / integratorer hjælper vi når de skal lave ændringer til deres eksisterende maskiner og anlæg, hvor der er specifikke krav til risikovurdering af skæreflader og konkrete vurderinger af om de planlagte ændringer er væsentlige for CE-mærkningen.

Når vi risikoidentificerer og risikovurderer maskiner og anlæg, benytter vi os af både maskindirektivets væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, EN 12100, EN 14121-2 og harmoniserede produktstandarder benyttes efter behov. Vi identificerer og vurderer krav til maskiner og anlæg under designfasen samt kontrollerer og kommissionerer anlægget inden driftsfasen.

Ved større procesanlæg kan vi gennemføre HAZID, HAZOP workshops, “What if”-analyser, functional safety vurderinger, og ved komplicerede anlæg mere avancerede analysemetoder. Vi benytter i flere sammenhænge egne udviklede standardiserede værktøjer for at sikre at kunden får den korrekte dokumentation i et effektivt forløb.

Vi rådgiver og sparrer på basis af vores egne procedurer. Det sikrer vores kunder en effektiv, billig rådgivning og sparring.

Læs mere om emnet her: Hvordan CE-mærker man?

De oftest stillede spørgsmål om CE-mærkning er samlet i “Ofte stillede spørgsmål”.

Lad os hjælpe dig

Kontakt os hvis du har et spørgsmål eller for et uforpligtende tilbud: