Ledelsessystemer – HSEQ

Et ledelsessystem skal være brugbart, let at forstå og rentabelt!

TML Safety Engineering tilbyder en række ydelser inden for etablering og auditering af ledelsessystemer, herunder:

ISO 9001:2015 – Kvalitetsledelsessystem
Den nye ISO 9001 standard er udkommet – og der er kommet en længere række ændringer. Kontakt os og hør, hvordan vi kan køre en workshop, hvor I bliver opdateret om de nye tiltag i standarden. Læs mere om kvalitetsledelse og kravene her.

ISO 14001:2015 – Miljøledelsessystem
ISO 14001 beskriver, hvordan virksomheder kontinuerligt kan forbedre deres miljøforhold. Læs mere om miljøstyrelsens krav til miljøledelse her.

ISO 31000:2018 – Risikoledelsessysstem
ISO 31000 beskriver, hvordan virksomheder kontinuerligt kan forbedre deres risikoforhold.

 

ISO 45001:2018 – Arbejdsmiljøledelsessystem

Den nye ISO 45001 erstatter OHSAS 18001 og implementerer strukturen fra ISO 9001 og ISO 14001. Den beskriver, hvordan at arbejdsmiljø som en kontinuerlig forbedringsproces kan forbedres.

EN 80079-34:2020 – Anvendelse af kvalitetsledelsessystem til fremstilling af materiel
Hvis I ønsker at serieproducere udstyr for brug til eksplosionsfarlige atmosfærer (EX udstyr), kan det godt svare sig med en ATEX-overbygning iht. EN 80079-34. Den stiller en række supplerende krav til virksomhedens kvalitetsledelsessystem (ISO 9001 system).

Sikkerhedsledelsessystem for risikovirksomheder
Som risikovirksomhed stilles der krav om et sikkerhedsledelsessystem, der skal afspejle de risici, som dennes processer og lagre medfører. TML Safety Engineering tilbyder at etablere og implementere et sikkerhedsledelsessystem, som kan godkendes af risikomyndighederne.

Ledelsessystemer som pakkeløsning
Ved at kombinere fremstillingen af ledelsessystemer kan omkostninger og tidsforbruget reduceres. Vi tilbyder følgende pakkeløsninger i forbindelse med ledelsessystemer:

  • ISO 9001 + EN 80079-34 – Muliggør masseproduktion af EX produkter
  • ISO 9001 + ISO 14001 + 45001 – Få et komplet HSEQ system

Kontakt os og hør nærmere om, hvad vi og vores samarbejdspartnere kan gøre for jer.