CE-mærkning og rådgivning

TML Safety Engineering udfører og rådgiver i CE-mærkning af maskiner, anlæg og andet udstyr i overensstemmelse med kravene fra direktiverne. Spørgsmålet om, hvorvidt udstyret skal CE-mærkes, opstår typisk ved fremstilling, ombygning, installation og salg af maskiner og produktionsudstyr. Ligeledes opstår tvivlspørgsmålet ift. relevansen af CE-mærkningen, hvis der ikke er tale en maskine eller et anlæg, men andet teknisk udstyr eller arbejdsredskab.

Vi identificerer og vurderer krav til maskiner, anlæg og udstyr. Kravene findes oftest i direktiverne:

En komplet liste med direktiver i forbindelse med CE-mærkning kan I finde her.

Falder jeres udstyr ikke ind under et bestemt direktiv i forbindelse med CE-mærkning, stilles der fortsat krav til sikkerhed og sundhed, jf. det generelle direktiv for produktsikkerhed (2001/95/EC).

Vi tilbyder vores ekspertise og rådgivning med vores indgående kendskab til god praksis, EU-direktiverne og standarder inden for CE-mærkning og de generelle produktsikkerhedskrav.

Kontakt os og hør, hvad vi kan hjælpe jeres virksomhed med.

 

 

 

CE-mærkning af maskiner og anlæg

CE-mærkning er en fællesnævner for de krav, der skal opfyldes, før man lovligt kan sælge eller bruge maskiner og anlæg i EU. CE-mærkning er som udgangspunkt relevant for samlinger af bevægelige komponenter, der drives ved tilførsel af energi – dvs. maskiner. Dog er CE-mærkning også relevant i mange andre sammenhænge og i forbindelse med andet udstyr, f.eks. udstyr til eksplosionsfarlige atmosfærer.

Læs mere om, hvornår CE-mærkning er relevant, og hvad vi kan gøre for jeres virksomhed, her.

 

CE-mærkning – hvordan gør man? 

En CE-mærkning er tilknyttet produktet og er et krav, for at produktet må markedsføres, sælges og bruges i EU. CE-mærkningen består typisk af en risikoanalyse, et teknisk dossier og et fysisk CE-mærke, der skal monteres. Vi både rådgiver i og udfører CE-mærkningen af jeres maskiner og anlæg. 

Læs mere om selve CE-mærkningsprocessen, og hvad vi kan hjælpe med her.

 

 

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

Hvis I har nogle spørgsmål, kan I finde svar på de mest gængse spørgsmål om CE-mærkning i vores FAQ

I er også velkommen til at kontakte os og høre mere om vores CE-mærkning og rådgivning.

Din kontaktperson

Søren Terp Nielsen

Søren Terp Nielsen

Sr. Risk Engineer B. Sc. | Compliance Specialist, CE | CECE Certified Expert in CE marketing (TÜV)

Mobil: +45 2554 7849
E-mail: stn@tml-as.dk