Arbejdsulykker - behandling og analyse

Arbejdsulykker og uønskede hændelser sker!

Der bliver i følge arbejdstilsynet hvert år registreret over 40.000 arbejdsulykker i Danmark. Hvis I har haft arbejdsulykker, en nærved hændelse eller blot nogle observationer af farer på jeres arbejdsplads, står vi klar til at hjælpe.

Vores konsulenter er trænet i at identificere, risikovurdere og afhjælpe farer på arbejdspladsen. Vi kommer gerne med forslag til, hvordan risikoen for ulykker kan reduceres inden for alle brancher og alle typer af anlæg. Vi kan hjælpe jer med at afdække baggrunden for tidligere ulykke og at identificere, hvor og hvordan sikkerheden skal forbedres for at undgå, at der kan ske tilsvarende ulykker.

Når vi risikoreducerer, bruges følgende prioritering af tiltag:

  1. Eliminér faren (er faren nødvendig for at kunne udføre arbejdet?)
  2. Udskift faren til en med en lavere risiko
  3. Afskærm faren (dette kan være med f.eks faste, aftagelige eller bevægelige afskærmninger)
  4. Isolér faren midlertidigt under arbejdet
  5. Brug af administrative tiltag for at mindske risikoen
  6. Brug af PPE (personlige værnemidler) i fareområdet

Alle arbejdsulykker kan forebygges! Vores mål vil altid være 0.

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi kan hjælpe med at forebygge og behandle arbejdsulykker hos jeres virksomhed.

Hvis I selv ønsker at risikoidentificere, risikovurdere og risikoreducere potentielle farer i jeres virksomhed, holder vi kurser i “Sikker adfærd”.

Din kontaktperson

Mike Thomsen

Mike Thomsen

CTO | Sr. Risk Engineer B. Sc. | Compliance Specialist, Risk

Mobil: +45 6016 8991
E-mail: mt@tml-as.dk