Små nok til at være ambitiøse!

TML Safety Engineering vokser og søger flere nye konsulenter inden for CE, ATEX og Functional Safety.

Sikkerhed, sundhed og risiko

Med vores viden og faglige ekspertise inden for nedenstående kernekompetencer får I adgang til personlig rådgivning. Lad os byde ind på jeres projekt!

Lad os sikre jeres virksomhed imod eksplosioner

Vi er specialister i ATEX-APV udarbejdelse og alle andre aspekter inden for ATEX-området

Skal vi CE-mærke jeres maskine eller anlæg?

Vi benytter os af egenudviklede værktøjer baseret på de nyeste standarder til risikovurdering og benytter europæiske harmoniserede standarder, så jeres produkt eller anlæg bliver CE-mærket korrekt. 

Risici dækker mange områder og påvirker de fleste virksomheder

Vores rådgivere sikrer mødekommelse af risikobekendtgørelsen / SEVESO, myndighedsbehandling, risikoanalyser, sårbarheds- og terrorvurderinger for både virksomheder og myndigheder i Danmark

På grund af ferie arbejder vi med reduceret bemanding i uge 29, 30 & 31!

ATEX - EX Rådgivning

ATEX-direktiverne kan påvirke jer som fabrikant eller som arbejdsgiver. Vi tilbyder at hjælpe jer igennem EX-godkendelsen af jeres produkt eller med at fremstille en ATEX-APV – også selvom I har modtaget et påbud. Læs mere…

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Har I fået et påbud, eller har I haft en arbejdsulykke? Vi behandler og løser alle typer af påbud fra arbejdstilsynet, og vi tilbyder rådgivning i forbindelse med forebyggelse af arbejdsulykker i alle brancher. Læs mere…

CE-mærkning

For store som små producenter og anlægsejere er CE-mærkningen af produktet eller anlægget en stor og dyr udfordring, der tager tid og kræver mange ressourcer. Lad os hjælpe – vi bestemmer sammen omfanget af opgaven. Læs mere…

Om os

TML Safety Engineering er en autoriseret rådgivningsvirksomhed, som arbejder med sundhed, sikkerhed og risiko for nogle af de største virksomheder i Danmark. Vi er en lille nichevirksomhed, som har konkret ekspertviden. Læs mere…

Risikostyring

Har I brug for en risikoanalyse – f.eks. i forbindelse med bygning af procesanlæg, fordi I er en risikovirksomhed, eller fordi I håndterer farlige kemikalier – kan vi hjælpe jer med dette på tværs af anerkendte modeller. Læs mere…

Karriere i TML

Vi er altid på udkig efter nye talenter til vores team, så hvis ATEX, CE-mærkning og risikostyring lyder som noget for dig, kan du få et unikt indblik i TML på vores karriereside. Læs mere…

Nyheder

Maskindirektivet bliver opdateret til en ny EU-forordning

Maskindirektivet (2006/42/EF) har eksisteret i en lang årrække uden væsentlige opdateringer. I en årrække har en opdatering været undervejs, men først for nylig er et officielt udkast til en ny opdatering - en Maskinforordning - kommet til kommentering i...

Storbritannien skifter fra EU-direktiverne til UKCA

Brexit medfører ændringer i praksis for CE-mærkning og ATEX-godkendelse af produkter Storbritannien (England, Skotland, Wales og Nordirland) træder som en konsekvens af Brexit ud af EU. Dette medfører konsekvenser for udstyr, der i dag er underlagt et Direktiv,...

Ny bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer

De nye tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer er blevet offentliggjort af Beredskabsstyrelsen. Forskrifterne er beskrevet i bek nr. 1070 af 29/6/2020 om Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer. Bekendtgørelsen og dermed ændringerne...

Flere TML rådgivere er nu TÜV certificeret som eksperter i CE-mærkning

TML har nu certificerede rådgivere i CE-mærkning Efter et uddannelsesforløb, certificeret af TÜV NORD kan flere af rådgiverne i TML Safety Engineering nu kalde sig CECE: "Certified expert in CE Marking". Hos TML står høj faglighed øverst på dagsordenen. Med...

ATEX kursus – ATEX-APV & zoneklassifikation

Kunne du tænke dig at opbygge en ATEX-APV korrekt og samtidigt lære om ATEX og zoneklassifikation? Så kom på kursus! I...

TML Safety Engineering er nu Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver

I august 2018 blev TML Safety Engineering certificeret som Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver Hvis I har fået rådgivningspåbud fra Arbejdstilsynet, skal I bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet - en Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver - til at...

Nye regler for gasanlæg i Danmark

Med den nye gassikkerhedslov, som trådte i kraft den 21. april 2018, har strukturen på regler for gassikkerhed ændret sig. Dette skyldes EU's nye gasapparatforordning. Det er dog fortsat muligt at benytte det eksisterende Gasreglement indtil slutningen af 2019. I...