Ingen opgave er for lille og ingen opgave er for stor

Via et stort netværk indenfor nedenstående kernekompetencer får I adgang til den rådgivning I har brug for – uden at miste den direkte kontakt til os. Lad os byde ind på jeres projekt!

Simpel og praktisk bygherrerådgivning

Vores projektledere guider jer igennem alle byggeriets faser – design og dokumentation, myndighedsbehandling, udbud, miljø, sikkerhed, arbejdsmiljø og commissioning – både ved nybygning, udbygning eller ombygning

Lad os sikre jeres virksomhed imod eksplosioner

Vores egenudviklede værktøjer til kortlægning og risikovurdering af ATEX områder har i mange år hjulpet virksomheder i Norden med eksplosionssikring – grundigt, billigt og effektivt.

Skal vi CE-mærke jeres maskine eller anlæg?

Vi benytter os af egenudviklede værktøjer til risikovurdering og benytter europæiske harmoniserede standarder, så jeres produkt bliver CE-mærket sikkert, billigt og effektivt.

Risici dækker mange områder og påvirker de fleste virksomheder

SEVESO, myndighedsbehandling, HAZID/HAZOP, JSA, sårbarheds- og terrorvurderinger – lige meget hvad står vi klar til at hjælpe!

ATEX - EX Rådgivning

ATEX direktiverne kan påvirke jer som fabrikant eller som arbejdsgiver. Vi tilbyder at hjælpe jer igennem EX godkendelsen af jeres produkt eller med at fremstille en ATEX-APV – også selvom at I har modtaget et påbud. Læs mere…

Bygherrerådgivning

Skal I bygge nyt eller ombygge et procesanlæg eller tankanlæg? Så står vi klar til at hjælpe – hvad enten I har brug for rådgivning i alle projektets faser, en total entreprise, anlægsdokumentation, eller blot svar på jeres spørgsmål. Læs mere…

 

CE-mærkning

For store som små producenter og anlægsejere er CE-mærkningen af produktet eller anlægget en stor og dyr udfordring, der tager tid og kræver mange ressourcer. Lad os hjælpe – vi bestemmer sammen omfanget af opgaven. Læs mere…

Arbejdsmiljø og sikkerhed

Har I fået et påbud eller har I haft en arbejdsulykke? Vi behandler og løser alle typer af påbud fra arbejdstilsynet, og tilbyder rådgivning i forbindelse med forebyggelse af arbejdsulykker i alle brancher. Læs mere…

Risiko & godkendelse

Har I brug for en risikoanalyse og vurdering – f.eks. i forbindelse med bygning af procesanlæg, fordi I er en risikovirksomhed eller fordi I håndterer farlige kemikalier – kan vi hjælpe jer med dette. Læs mere…

Ledelsessystemer - HSEQ

Ønsker I at etablere eller opdatere et ledelsessystem, herunder sikkerhedsledelsessystemer, ISO 9001, 14001, 40001, og 50001 kan vi hjælpe.
Læs mere…