Nye regler for gassikkerhed i Danmark

Med den nye gassikkerhedslov, som trådte i kraft den 21. april 2018, har strukturen på regler for gassikkerhed ændret sig. Dette skyldes EU’s nye gasapparatforordning. Det er dog fortsat muligt at benytte det eksisterende Gasreglement indtil slutningen af 2019.

I stedet for at benytte Gasreglementet og dertil hørende vejledninger er reglerne i gassikkerhedsloven tværtimod bygget op på samme måde som de fleste andre fagområder: med lov, bekendtgørelser, standarder og vejledninger:

De nye gas bekendtgørelser