Flere TML rådgivere er nu TÜV certificeret som eksperter i CE-mærkning

TML har nu certificerede rådgivere i CE-mærkning

Efter et uddannelsesforløb, certificeret af TÜV NORD kan flere af rådgiverne i TML Safety Engineering nu kalde sig CECE: “Certified expert in CE Marking”.

Hos TML står høj faglighed øverst på dagsordenen. Med gennemførelsen af denne certificering i CE-mærkning opnås den højest mulige kvalifikation inden for emnet – og vi er således klar til at levere rådgivning på højeste niveau.

Om uddannelsen:

Deltagerne er blevet uddannet og eksamineret i følgende områder:

Lovgivning om produktsikkerhed i Europa

 • CE-mærkningsdirektiverne
 • De 6 trin til CE-mærkning
 • Roller og ansvarsområder for importører, distributører, driftsansvarlige, producenter og repræsentanter

Lovgivningens rammebetingelser

 • Maskindirektivet i detaljer: Struktur, omfang, undtagelser
 • Andre relevante direktiver, som f.eks. EMC-direktivet eller ATEX-direktivet

Definition af kravene til CE-mærkning

 • Fastlæggelse af de væsentlige sikkerhedskrav og sundhedskrav
 • Anvendelse af standarder, tekniske specifikationer, direktiver, risikoanalyse, risikovurdering osv.

Fremgangsmåde ved overensstemmelsesvurdering

 • Moduler for procedure vedr. overensstemmelsesvurdering og godkendelse af produkter til salg og brug
 • Anvendelse af bemyndigede organer / notified body

Verificering af overensstemmelse

 • Designfasen
 • Fremstillingsfasen
 • Testfasen

Teknisk dokumentation

 • Krav til og samling af det tekniske dossier
 • Overensstemmelseserklæring og inkorporeringserklæring
 • Placering og anvendelse af CE-mærkepladen

Øvrige betragtninger

 • CE-mærkning af en samling af maskiner / maskinanlæg og maskinlinjer / fabrikker
 • Fremgangsmåde ved væsentlige ændringer på en maskine
 • Repræsentant: Krav, udpegelse og ansvarsområder
 • Praktiske øvelser og/eller diskussionsforum som afslutning på hvert modul

Vi ser frem til fortsat at hjælpe vores kunder med rådgivning på højeste niveau.

Mangler du viden om CE-mærkning? TML tilbyder rådgivning på konsulentbasis eller projektbasis  – læs mere om CE-mærkning her eller kontakt os.