Storbritannien skifter EU-direktiverne ud med UKCA

Brexit medfører ændringer i praksis for CE-mærkning og ATEX-godkendelse af produkter

Storbritannien (England, Skotland, Wales og Nordirland) træder som en konsekvens af Brexit ud af EU. Dette medfører konsekvenser for udstyr, der i dag er underlagt et Direktiv, f.eks.:

  • Maskindirektivet
  • Lavspændingsdirektivet
  • EMC direktivet
  • ATEX udstyrsdirektivet
  • Direktivet for trykbærende udstyr

Overgangsperioden for Brexit slutter d. 1. januar 2021.

Udstyret skal fra d. 1. januar 2021 have gennemført en britisk komformitetsprocedure specifik for Storbritannien, kaldet UKCA (UK Conformity Assessed). Dog vil produkter, der ikke er underlagt specifikke UK krav, blive accepteret i Storbritannien indtil d. 1. januar 2022.

Fra d. 1. januar 2022 vil alt CE-mærket udstyr ikke blive accepteret i Storbritannien, og må derfor ikke markedsføres eller sælges fra denne dato.

Kræver udstyret en 3. parts godkendelse af en Notified Body, skal denne Notified Body være placeret i Storbritannien.

Hvordan bliver produktet godkendt til salg i Storbritannien?

Hvis Jeres produkt allerede er CE-mærket, vil produktet ofte fortsat leve op til relevante produktkrav i Storbritannien / UK, da produktstandarderne og de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav (VSSK) vil være de samme på tværs af EU direktiverne og UKCA.

For at fortsætte med at markedsføre produkter i Storbritannien, skal følgende kriterier overholdes:

 Mærkning

  • Udstyret skal være mærket med UKCA:
UKCA

Produktkrav

  • Udstyret skal leve op til samme produktkrav som ved CE-mærkning
  • Hvis der er særlige krav i Storbritannien / UK, skal disse implementeres og dokumenteres

Dokumentationskrav

  • Udstyret skal have samme dokumentationsniveau som ved CE-mærkning
  • Der skal udarbejdes en erklæring fra fabrikanten, der dokumenterer overensstemmelse med UKCA

Flere oplysninger omkring Brexits betydning for CE-mærket udstyr, der skal eksporteres til Storbritannien, kan læses på GOV.UK hjemmeside her:

https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain-from-1-january-2021