Ny bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer

De nye tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer er blevet offentliggjort af Beredskabsstyrelsen. Forskrifterne er beskrevet i bek nr. 1070 af 29/6/2020 om Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for brændbare faste stoffer. Bekendtgørelsen og dermed ændringerne trådte i kraft d. 1/7 2020.

Ændringerne til forskrifterne er en direkte udskiftning af de eksisterende forskrifter, kendt som “TF-visse”, der indtil nu har været udmøntet i 5 separate bekendtgørelser: træ, plast, korn- og foderstof, mel og visse brandfarlige virksomheder. Ændringen forsimpler og fremtidssikrer kravene til virksomheder, der falder under forskrifterne, herunder virksomheder med:

  • produktionsafsnit større end 150 m2 i bygning med brændbart støv i potentielt eksplosive koncentrationer (dvs. områder med eksplosionsfarlige atmosfærer / ATEX), dog med undtagelser
  • lagerafsnit med faste brændbare stoffer i bygninger og siloer, hvor der forekommer støv, som kan give eksplosionsfarlige atmosfærer, dog med undtagelser
  • lagerafsnit med faste brændbare stoffer i bygninger og siloer, der kan selvantænde (med undtagelse af pyrofore og selvopvarmende stoffer), dog med undtagelser
  • lagerafsnit med faste brændbare stoffer i det fri på over 1.000 m3, dog med undtagelser.

Det er fortsat ejer/lejer af matriklen med brændbare faste stoffer, der skal sikre overholdelsen af de tekniske forskrifter. Dette stiller krav til, at ejer/lejer fortsat skal sørge for at forebygge, at:

  • brande opstår
  • brande breder sig
  • skade på personer mv. finder sted
  • at der er rednings- og slukningsmuligheder for myndighederne

Beredskabsstyrelsen har offentliggjort et sæt nye vejledninger for uddybning af de nye forskrifter. Bemærk, at tidligere vejledninger og meddelelser fra Beredskabsstyrelsen ikke længere er gyldige.

Er du i tvivl om, hvorvidt I falder under bekendtgørelsen? Så kontakt os ved at klikke her.