Risiko

Kortlægning af risiko og fremstilling af sikkerhedsrapporter for flere af de store gasleverandører i Danmark

I forbindelse med 5-års revisionen af Sikkerhedsrapporter for flere af Danmarks største fyldestationer foretog TML Safety Engineering en større gennemgang af disse. Opgaven indebar en revision af selve sikkerhedsrapporterne, herunder HAZOP, risikoanalyser og beskrivelser af anlægget. Revisionen medførte en præcisering samt et mere retvisende billede af områdets risiko.

Detajler

Baggrunden for projekterne var den nylige overgang fra SEVESO II til SEVESO III direktivet. Denne ændring har medført en række supplerende krav til mange Risikovirksomheder. Herudover var der sket adskillelige ændringer i processer, ansatte og rutiner på fyldestationerne. Dette medførte en revision af de identificerende væsentlige risikoscenarier og risikokortlægningen. Sikkerhedsrapporterne blev som nogle af de første i Danmark godkendt op imod SEVESO III af Risikomyndighederne.  

Andre Projekter

ce-mærkning

Forsyningsanlæg

Udført i 2017.

atex

ATEX-APV kraftværker

Udført i 2017 og 2018.

Bygherrerådgivning

Nyt tankanlæg

Udført i 2016-2018.