ATEX

Udarbejdelse af ATEX-APV for større biofyrede kraftvarmeværker i Danmark

I forbindelse med den lovpligtige 3-årige revision af ATEX-APV’er på flere af de Danmarks største kraftvarmeværker assisterede TML med en større revision af kortlægningen og risikovurderingen af eksplosionsfarlige atmosfærer. Ved at benytte nye standarder og praksis kunne flere af de daværende ATEX-zoner nedklassificeres og i nogle tilfælde fjernes helt uden at påvirke risikobilledet.

Detajler

Processerne i de danske kraftvarmeværker medfører en række potentielt eksplosionsfarlige atmosfærer, da disse håndterer brandbare og brandfarlige væsker og gasser. Eksempler på disse er:

  • Træstøv (piller og flis)
  • Brint (til generatorkøling og fra batterianlæg)
  • Olie og f-gas / LPG (til fyring og tænding)
  • Ammoniak (til røggasrensning)

Andre Projekter

RISIKO

Sikkerhedsrapporter

Udført i 2015-2018.

CE-mærkning

Forsyningsanlæg

Udført i 2017

Bygherrerådgivning

Nyt tankanlæg

Udført i 2016-2018.